ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** POSLANCI BUDÚ HLASOVAŤ O ÚSTAVNOM ZÁKONE O ZASTROPOVANÍ DÔCHODKOVÉHO VEKU V JANUÁRI ***   *** OZ KOVO MÁ POD PETÍCIOU NA VYHLÁSENIE REFERENDA ZA ZASTROPOVANIE VEKU ODCHODU DO DÔCHODKU 227 TISÍC PODPISOV***   ***NOVÝM PREZIDENTOM KOZ SR JE MARIÁN MAGDOŠKO***   *** OZ KOVO POKRAČUJE V ZBERE PODPISOV POD PETÍCIU ZA VYHLÁSENIE REFERENDA K ZASTROPOVANIU DÔCHODKOVÉHO VEKU ***   
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 675887
Dnes: 509
Užívateľov online: 19
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
CK SATUR 
   
VO FIRME FUSO NA POVAŽÍ POMOHLO ODHODLANIE ŠTRAJKOVAŤ! 

Začiatok septembra sa v strojárenskej spoločnosti FUSO Industries Slovakia, s. r.o. Považská Bystrica, niesol v znamení poriadnych horúčav. Nesúviselo to však s počasím, ale s vygradovaným kolektívnym vyjednávaním kolektívnej zmluvy, pri ktorom sa už otvorene hovorilo o ostrom štrajku.

Poďme však po poriadku. Keď pred rokom v septembri začali v tejto považskobystrickej spoločnosti na výrobu rúrkových dielov pre vzduchotechniku a chladiarenskú techniku pôsobiť odbory, konkrétne Základná organizácia (ZO) OZ KOVO Považské strojárne na čele s uvoľneným predsedom Pavlom ŠUJAKOM, len málokto predpokladal, ako sa bude situácia vyvíjať.

Problémom mzdy a obštrukcie

V podniku pracuje cca 140 zamestnancov a ich odborárski zástupcovia sa hneď v októbri 2017 pustili do práce - predložili vedeniu návrh znenia kolektívnej zmluvy a začali sa pripravovať na kolektívne vyjednávanie. Situáciu komplikovalo, že všetky návrhy a pripomienky museli byť prekladané do japonského jazyka a konzultované s japonským vedením spoločnosti.

Do marca tohto roku sa nakoniec uskutočnili tri kolá kolektívneho vyjednávania a intenzívne sa komunikovalo aj elektronickou formou. Zásadný rozdiel mali obe strany v otázke navýšenia miezd na rok 2018. Ako potvrdil predseda P.ŠUJAK: Zamestnávateľ navrhoval  navýšenie miezd iba do variabilných, resp. motivačných zložiek mzdy. Hlavným kritériom pritom malo byť plnenie, až preplňovanie výkonových noriem. Tieto však neboli objektivizované na podmienky FUSO Industries Slovakia (normy boli prevzaté z pobočiek spoločnosti v Číne a Thajsku), a pokračoval: „Zároveň sa zo strany zamestnávateľa začalo účelové predlžovanie termínov stretnutí či poskytnutia nami žiadaných informácií s odôvodnením, že každý bod  návrhu kolektívnej zmluvy a každá pripomienka musí byť preložená do japonského jazyka. Rovnako aj každá časť zmluvy, týkajúca sa financií , musela byť schválená vedením materskej firmy v Japonsku.“

Štrajk na spadnutie

Vzhľadom k tomu, že čas plynul a napriek viacerým výzvam zamestnávateľ ani do 23. mája nepredložil žiadny protinávrh mzdového vývoja či návrh systému odmeňovania na tento rok, odborári  zo ZO OZ KOVO Považské strojárne to vyhodnotili ako prieťahy v kolektívnom vyjednávaní a vyhlásili spor.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR následne určilo sprostredkovateľa, za ktorého účasti sa v závere júna (28.6.) uskutočnilo ďalšie spoločné rokovanie.

Aj toto stretnutie však bolo bezvýsledné. Strana zamestnávateľa neprijala  ako kompromis ani návrh sprostredkovateľa, ktorý naopak, odborová organizácia podporila.

Odborársky predák, P.ŠUJAK, pokračuje : „Po stretnutí pred sprostredkovateľom došlo ešte k ďalším  dvom rokovaniam (13. a 17.7.2018 ) s cieľom dospieť k dohode. Avšak ani výsledok týchto rokovaní sa neskončil dohodou a tak zástupcovia zamestnancov začali pripravovať hlasovanie o uskutočnení štrajku. Hlasovanie prebehlo 23. augusta a zúčastnilo sa na ňom 89,9 % zamestnancov. Za uskutočnenie štrajku hlasovalo 95,6 % zúčastnených zamestnancov, čo dalo zástupcom odborovej organizácie silný mandát na ďalšie rokovania a na uskutočnenie štrajku.“

A tak sa v posledný augustový deň odborári i vedenie firmy opäť stretli . Spolu s právnikom OZ KOVO v Bratislave, Mgr. Jurajom DROBNÝM, predložili svoj definitívny návrh mzdovej časti kolektívnej zmluvy a zároveň oboznámili vedenie spoločnosti s výsledkami hlasovania zamestnancov. Na záver odovzdali zamestnávateľovi list, v ktorom mu v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní oznámili, že začiatok ostrého štrajku je naplánovaný na 10. septembra o 6.00 hod.

 

Nakoniec sa dohodli

 

Ďalší priebeh bol už pomerne rýchly. Zamestnávateľ požiadal o ďalšie spoločné stretnutie 4. septembra, kedy už mal disponovať formálnym súhlasom  japonského vedenia firmy k návrhu odborárov. Stretnutia sa zúčastnili aj predseda OZ KOVO, Emil MACHYNA a člen predsedníctva Rady OZ KOVO, Ján STÍSKAL. Návrh odborovej organizácie bol po niekoľkohodinovom rokovaní a malých úpravách nakoniec zamestnávateľom prijatý.

Predseda P.ŠUJAK:  Zmluvné strany sa dohodli, že mzdová a finančná časť bude obsiahnutá v kolektívnej zmluve, ktorá bola podpísaná 6. septembra.  Všeobecná, resp. pracovnoprávna časť  je uvedená v dodatku ku tejto kolektívnej zmluve,  ktorý mal byť podpísaný najneskôr do 17. septembra tohto roku- čo sa aj stalo.

 

Po takmer roku sa tak v spoločnosti FUSO Industries Slovakia v Považskej Bystrici podarilo dojednať navýšenie tarifných miezd o 50 eur s účinnosťou  od 1.4.2018, zavedenie letného a vianočného  bonusu  vo výške 50% priemerného zárobku zamestnancov,  zavedenie motivačného a dochádzkového  bonusu, ako aj bonusu za odpracovaného roky. Zaujímavým je aj príplatok za ohyb rúr vo výške 30€/mesačne či príplatok za nočnú prácu nad rámec Zákonníka práce o 2 eurá na hodinu.

Na záver Pavol ŠUJAK: „Chcem sa poďakovať všetkým odborárom a zamestnancom spoločnosti FUSO Industries Slovakia za ich aktívnu podporu počas kolektívneho vyjednávania, ako aj za ich odhodlanie ísť do štrajku a tak bojovať za svoje požiadavky. Len spolu sme silní a dokážeme vyhrávať!“

                                                                              

Poďme však po poriadku. Keď pred rokom v septembri začali v tejto považskobystrickej spoločnosti na výrobu rúrkových dielov pre vzduchotechniku a chladiarenskú techniku pôsobiť odbory, konkrétne Základná organizácia (ZO) OZ KOVO Považské strojárne na čele s uvoľneným predsedom Pavlom ŠUJAKOM, len málokto predpokladal, ako sa bude situácia vyvíjať.

Problémom mzdy a obštrukcie

V podniku pracuje cca 140 zamestnancov a ich odborárski zástupcovia sa hneď v októbri 2017 pustili do práce - predložili vedeniu návrh znenia kolektívnej zmluvy a začali sa pripravovať na kolektívne vyjednávanie. Situáciu komplikovalo, že všetky návrhy a pripomienky museli byť prekladané do japonského jazyka a konzultované s japonským vedením spoločnosti.

Do marca tohto roku sa nakoniec uskutočnili tri kolá kolektívneho vyjednávania a intenzívne sa komunikovalo aj elektronickou formou. Zásadný rozdiel mali obe strany v otázke navýšenia miezd na rok 2018. Ako potvrdil predseda P.ŠUJAK: Zamestnávateľ navrhoval  navýšenie miezd iba do variabilných, resp. motivačných zložiek mzdy. Hlavným kritériom pritom malo byť plnenie, až preplňovanie výkonových noriem. Tieto však neboli objektivizované na podmienky FUSO Industries Slovakia (normy boli prevzaté z pobočiek spoločnosti v Číne a Thajsku), a pokračoval: „Zároveň sa zo strany zamestnávateľa začalo účelové predlžovanie termínov stretnutí či poskytnutia nami žiadaných informácií s odôvodnením, že každý bod  návrhu kolektívnej zmluvy a každá pripomienka musí byť preložená do japonského jazyka. Rovnako aj každá časť zmluvy, týkajúca sa financií , musela byť schválená vedením materskej firmy v Japonsku.“

Štrajk na spadnutie

Vzhľadom k tomu, že čas plynul a napriek viacerým výzvam zamestnávateľ ani do 23. mája nepredložil žiadny protinávrh mzdového vývoja či návrh systému odmeňovania na tento rok, odborári  zo ZO OZ KOVO Považské strojárne to vyhodnotili ako prieťahy v kolektívnom vyjednávaní a vyhlásili spor.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR následne určilo sprostredkovateľa, za ktorého účasti sa v závere júna (28.6.) uskutočnilo ďalšie spoločné rokovanie.

Aj toto stretnutie však bolo bezvýsledné. Strana zamestnávateľa neprijala  ako kompromis ani návrh sprostredkovateľa, ktorý naopak, odborová organizácia podporila.

Odborársky predák, P.ŠUJAK, pokračuje : „Po stretnutí pred sprostredkovateľom došlo ešte k ďalším  dvom rokovaniam (13. a 17.7.2018 ) s cieľom dospieť k dohode. Avšak ani výsledok týchto rokovaní sa neskončil dohodou a tak zástupcovia zamestnancov začali pripravovať hlasovanie o uskutočnení štrajku. Hlasovanie prebehlo 23. augusta a zúčastnilo sa na ňom 89,9 % zamestnancov. Za uskutočnenie štrajku hlasovalo 95,6 % zúčastnených zamestnancov, čo dalo zástupcom odborovej organizácie silný mandát na ďalšie rokovania a na uskutočnenie štrajku.“

A tak sa v posledný augustový deň odborári i vedenie firmy opäť stretli . Spolu s právnikom OZ KOVO v Bratislave, Mgr. Michalom DROBNÝM, predložili svoj definitívny návrh mzdovej časti kolektívnej zmluvy a zároveň oboznámili vedenie spoločnosti s výsledkami hlasovania zamestnancov. Na záver odovzdali zamestnávateľovi list, v ktorom mu v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní oznámili, že začiatok ostrého štrajku je naplánovaný na 10. septembra o 6.00 hod.

 

Nakoniec sa dohodli

 

Ďalší priebeh bol už pomerne rýchly. Zamestnávateľ požiadal o ďalšie spoločné stretnutie 4. septembra, kedy už mal disponovať formálnym súhlasom  japonského vedenia firmy k návrhu odborárov. Stretnutia sa zúčastnili aj predseda OZ KOVO, Emil MACHYNA a člen predsedníctva Rady OZ KOVO, Ján STÍSKAL. Návrh odborovej organizácie bol po niekoľkohodinovom rokovaní a malých úpravách nakoniec zamestnávateľom prijatý.

Predseda P.ŠUJAK:  Zmluvné strany sa dohodli, že mzdová a finančná časť bude obsiahnutá v kolektívnej zmluve, ktorá bola podpísaná 6. septembra.  Všeobecná, resp. pracovnoprávna časť  je uvedená v dodatku ku tejto kolektívnej zmluve,  ktorý mal byť podpísaný najneskôr do 17. septembra tohto roku- čo sa aj stalo.

 

Po takmer roku sa tak v spoločnosti FUSO Industries Slovakia v Považskej Bystrici podarilo dojednať navýšenie tarifných miezd o 50 eur s účinnosťou  od 1.4.2018, zavedenie letného a vianočného  bonusu  vo výške 50% priemerného zárobku zamestnancov,  zavedenie motivačného a dochádzkového  bonusu, ako aj bonusu za odpracovaného roky. Zaujímavým je aj príplatok za ohyb rúr vo výške 30€/mesačne či príplatok za nočnú prácu nad rámec Zákonníka práce o 2 eurá na hodinu.

Na záver Pavol ŠUJAK: „Chcem sa poďakovať všetkým odborárom a zamestnancom spoločnosti FUSO Industries Slovakia za ich aktívnu podporu počas kolektívneho vyjednávania, ako aj za ich odhodlanie ísť do štrajku a tak bojovať za svoje požiadavky. Len spolu sme silní a dokážeme vyhrávať!“

                                                                              


04.10.2018 Zavrieť článok P.Šujak, A.Fáková

:

 
Petičný hárok na stiahnutie 
Skôr do dôchodku.pdf


previous year  previous month december 2018 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Dnes je streda, 19.12.2018
Meniny má Judita,
zajtra Dagmara

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.