ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** DOBROČINNÁ AKCIA MLADÝCH KOVÁKOV 7.12.2017 V KOŠICIACH - MÁM ODBORY V KRVI - DARUJ KRV S OZ KOVO *** *** OZ KOVO PODPORUJE ZMENU ZÁKONA V PRÍPLATKOCH, NAVRHOVANÚ POSLANCAMI NR SR ***  *** OZ KOVO ODMIETA NÁVRH PODNIKATEĽSKEJ ALIANCIE SLOVENSKA O ZNIŽOVANÍ ODVODOV ***  *** PREDSEDA OZ KOVO SA NA TLAČOVEJ BESEDE 30.11.2017 VYJADRIL K AVIZOVANÝM ZMENÁM ZVYŠOVANIA PRÍPLATKOV A K VYJADRENIAM PODNIKATEĽSKEJ ALIANCIE SLOVENSKA O ZNIŽOVANÍ DANÍ A ODVODOV ***  *** ZAPOJTE SA DO PETÍCIE NA ZMENU DÔCHODKOVÉHO SYSTÉMU #SkorDoDochodku *** 
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 437721
Dnes: 465
Užívateľov online: 3
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
PLANEO elektro / Quick time 

Novela obchodného zákonníka účinná od 1. januára 2017 

Účelom tejto novely je vytvorenie novej formy obchodnej spoločnosti, ktorá ponúka komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností. Do nášho právneho poriadku zákonodarca teda zavádza novú právnu formu obchodnej spoločnosti (popri súčasných štyroch formách – v. o. s, k. s., s. r. o., a. s.)  – jednoduchú spoločnosť na akcie.

 • taktiež ako už existujúce obchodné spoločnosti, aj táto jednoduchá spoločnosť na akcie bude právnickou osobou založenou za účelom podnikania,

 • jednoduchá spoločnosť na akcie bude predstavovať hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá preberie niektoré prvky aj z s.r.o. (jednoduchá štruktúra spoločnosti, nízke požiadavky na základné imanie) aj z a.s. (podiel na základnom imaní je prezentovaný akciou s určitou nominálnou hodnotou, súčet nominálnych hodnôt akcií zodpovedá základnému imaniu). Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom a akcionár neručí za záväzky spoločnosti,

 • jednoduchú spoločnosť na akcie si môže založiť jedna osoba alebo viacero osôb. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 1 euro. Jednoduchá spoločnosť na akcie nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií. Na to, aby jednoduchá spoločnosť na akcie vznikla musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatené všetky vklady,

 • jednoduchá spoločnosť na akcie, oproti s.r.o. a a.s., bude musieť byť založená len za účelom podnikania. Ide o kapitálovú obchodnú spoločnosť, ktorá musí mať povinne vytvorené základné imanie,

 • taktiež ako aj ostatné obchodné spoločnosti aj nová jednoduchá spoločnosť na akcie musí ukladať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku do zbierky listín po jej schválení príslušným orgánom,

 • akcie v jednoduchej spoločnosti na akcie budú môcť byť vydané iba v podobe zaknihovaných cenných papierov a môžu znieť len na meno. Taktiež bude zriadený register akcionárov, ktorý bude vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov a bude verejne dostupný na jeho webovom sídle. V jednoduchej spoločnosti na akcie bude základné imanie rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. 

Balík opatrení, ktorý by mal vstúpiť do praxe od 1. októbra 2017

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania novelu Obchodného zákonníka. Návrh je súčasťou balíka opatrení proti daňovým podvodom, jeho cieľom je zároveň zlepšiť podnikateľské prostredie a zvýšiť vymáhateľnosť pohľadávok.

Novela chce zakročiť proti nepoctivému zlučovaniu firiem, ktoré sa stalo v poslednom období populárnym a jednoduchým spôsobom, ako sa ich zbaviť najmä v prípadoch, keď nie sú schopné plniť svoje záväzky a uspokojiť veriteľov.

Súčasťou návrhu je aj posilnenie zodpovednosti štatutárnych orgánov a spoločníkov obchodných spoločností.

Opatrenia siahajúce aj do trestnej oblasti. 

Spoločnosti sa v zmysle návrhu budú môcť zlučovať iba v prípade, ak sa tým nedostanú do úpadku. Firmy budú môcť v prípade ich záujmu kúpiť podnik v problémoch, musí im to však odobriť audítor v správe, kde potvrdí, že zlúčenie nebude pre firmu znamenať záporné základné imanie. Audítor sa pritom v prípade účelovej zmeny alebo manipulácie s údajmi vystaví nielen reputačnému riziku, ale bude môcť aj prísť o licenciu.

Spoločnosti, ktoré sú v likvidácii alebo konkurze, sa podľa návrhu nebudú môcť zlučovať vôbec.

Súčasná prax podľa ministerstva ukazuje, že štatutári si v súčasnosti často neplnia povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je firma v úpadku. Po novom im bude za porušenie tejto povinnosti hroziť postih. Veritelia dotknutí takýmto konaním, budú môcť žiadať súd o diskvalifikáciu štatutára. Tomu by mohlo byť zakázané pôsobenie v štatutárnych orgánoch obchodných spoločností a družstiev na päť rokov.

Štatutár bude zároveň povinný uspokojiť nároky veriteľa, ktoré neuspokojila obchodná spoločnosť alebo družstvo. Nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu sa zároveň stane trestným činom.  

Súčasťou balíka sú aj opatrenia proti bielym koňom. Na menovanie do funkcie štatutára má byť v budúcnosti potrebný súhlas toho, kto má byť menovaný. Podpis nového štatutára bude musieť byť úradne overený. Rezort zavádza aj novú skutkovú podstatu trestného činu nekalej likvidácie. Tá má umožniť trestne stíhať biele kone, ale aj tých, ktorí prevádzajú svoju účasť v podniku na biele kone, alebo tých, ktorí tieto úkony sprostredkujú.

V rámci posilnenej zodpovednosti štatutárov budú mať títo povinnosť poskytovať súčinnosť správcovi dane, exekútorovi alebo správcovi konkurznej podstaty. Inak sa vystavia riziku diskvalifikácie. Štatutár sa po novom nezbaví povinnosti so zánikom funkcie a ak je posledným štatutárom, môže ukončiť podnikanie, len ak tak urobí riadne. Nemalo by sa stávať, že firma zostane bez štatutára. Posledný štatutár bude povinný ustanoviť nového alebo bude povinný podať návrh na konkurz.

Nové pravidlá sa dotknú aj spoločníkov. Ak využijú firmu na získanie benefitu, pričom sa zhorší vymáhateľnosť pohľadávky veriteľa, budú ručiť za záväzky spoločnosti. Ministerstvo tým reaguje na situácie, keď spoločníci pri zhoršujúcej sa situácii spoločnosti z nej na rýchlo umelo vyvádzajú kapitál.


19.06.2017 Zavrieť článok Monika Benedeková

:

 
           Elektronická petícia 


previous year  previous month december 2017 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Dnes je piatok, 15.12.2017
Meniny má Ivica,
zajtra Albína

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.