ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** OZ KOVO POKRAČUJE V ZBERE PODPISOV POD PETÍCIU ZA VYHLÁSENIE REFERENDA K ZASTROPOVANIU DÔCHODKOVÉHO VEKU ***   *** OZ KOVO SA ZATIAĽ NEDOHODLO NA ZNENÍ KOLEKTÍVNYCH ZMLÚV VYŠŠIEHO STUPŇA VO VEREJNEJ DOPRAVE ANI V STROJÁRSTVE. POŽIADAJÚ O SPROSTREDKOVATEĽA ***  *** 29.JANUÁRA ZAČÍNA SCHÔDZA NR SR, NA KTOREJ PRAVDEPODOBNE BUDÚ POSLANCI HLASOVAŤ O ÚSTAVNOM ZÁKONE O ZASTROPOVANÍ DÔCHODKOVÉHO VEKU ***   *** OZ KOVO MÁ POD PETÍCIOU NA VYHLÁSENIE REFERENDA ZA ZASTROPOVANIE VEKU ODCHODU DO DÔCHODKU 230 TISÍC PODPISOV ***      
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 694178
Dnes: 36
Užívateľov online: 4
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
CK SATUR 
   
MINIMÁLNA MZDA OD 1. JANUÁRA 2019 

Od januára 2019 bude suma minimálnej mzdy:

·        520 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

·        2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

   Mesačná suma minimálnej mzdy sa uplatňuje u zamestnancov  odmeňovaných mesačnou formou mzdy. Základná suma mesačnej minimálnej mzdy ustanovená nariadením vlády sa uplatní, ak zamestnanec pri ustanovenom týždennom pracovnom čase  odpracoval plný mesačný fond pracovného času. Ustanovená suma minimálnej mzdy sa zníži, ak zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou:

·        má v pracovnej zmluve dohodnutý kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas,

·    neodpracoval všetky pracovné hodiny vyplývajúce z mesačného fondu pracovného času alebo z rozvrhu pracovných zmien.

V takýchto prípadoch patrí zamestnancovi v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde  minimálna mzda v sume zodpovedajúcej odpracovanému času, zaokrúhlená na najbližších desať eurocentov.

   Hodinová minimálna mzda sa uplatňuje u zamestnancov odmeňovaných inou formou mzdy ako mesačnou, napr. hodinovou, úkolovou, podielovou formou. Pri uplatňovaní hodinovej minimálnej mzdy sa na sumu mesačnej minimálnej mzdy neprihliada ani v prípadoch, ak celková mesačná mzda pri uplatnení hodinovej minimálnej mzdy je nižšia ako suma ustanovenej mesačnej minimálnej mzdy. Takého prípady môžu nastať:

·   u zamestnancov v pracovnom pomere v mesiacoch, ktoré majú 20 alebo 21 pracovných dní a to z dôvodu, že hodinová suma minimálnej mzdy je stanovená na základe priemerného počtu pracovných hodín v mesiaci (174 hodín),

·   u zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorým prináleží mzda (odmena) za skutočný počet odpracovaných hodín.

   Suma hodinovej minimálnej mzdy ustanovená nariadením vlády je platná pre 40 hodinový týždenný pracovný čas. Ak je u zamestnávateľa stanovený  v súlade s § 85 Zákonníka práce kratší týždenný pracovný čas, základná suma hodinovej minimálnej mzdy sa v súlade s § 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde musí úmerne zvýšiť a zaokrúhliť na štyri desatinné miesta. Neplatí to však pre zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, nakoľko na nich sa nevzťahuje ustanovenie § 85 ods. 5 a 8 Zákonníka práce.

   Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný v zmysle § 120 Zákonníka práce poskytovať zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Pracovné miesto je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný každému pracovnému miestu priradiť  stupeň náročnosti podľa stupňov náročnosti pracovných miest uvedených v prílohe č. 1 Zákonníka práce.

Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je daná ako súčin:

·        hodinovej minimálnej mzdy – u zamestnancov odmeňovaných hodinou mzdou,

·        mesačnej minimálnej mzdy – u zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou

a koeficientu minimálnej mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti stanoveného v § 120 ods. 4 Zákonníka práce nasledovne:

40 hodinový týždenný pracovný čas

Stupeň

náročnosti

Koeficient

minimálnej mzdy

Minimálny mzdový nárok

hodinový

mesačný

1,0

2,9890

520,00

1,2

3,5868

624,00

1,4

4,1846

728,00

1,6

4,7824

832,00

1,8

5,3802

936,00

2,0

5,9780

1 040,00


Pri ustanovení týždenného pracovného času v zmysle § 85 ods. 5 Zákonníka práce na menej ako 40 hodín sa sadzby minimálnych mzdových nárokov  úmerne zvýšia nasledovne:

Stupeň

náročnosti

Koeficient

minimálnej

mzdy

Minimálny mzdový nárok

38,75 hod.

týždenný prac. čas

37,50 hod.

týždenný prac. čas

 

mesačný

1,0

3,0854

3,1883

520,00

1,2

3,7025

3,8259

624,00

1,4

4,3196

4,4636

728,00

1,6

4,9367

5,1012

832,00

1,8

5,5538

5,7389

936,00

2,0

6,1708

6,3765

1 040,00

Sadzba minimálneho mzdového nároku za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta a sadzba minimálneho mzdového nároku za mesiac sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Vplyv minimálnej mzdy na mzdové plnenia – určené sadzbou z minimálnej hodinovej mzdy:

  

Platnosť

Sadzba

Suma

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019

25 %

0,74725

od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

50 %

1,4945

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019

50 %

1,4945

od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

100 %

2,9890

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019

30 %

0,8967

od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

40 %

1,1956

Mzdové zvýhodnenie za nočnú rizikovú prácu

od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019

35 %

1,04615

od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

50 %

1,4945

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

rok 2019

20 %

0,5978

Neaktívna časť pracovnej pohotovosti

rok 2019

20 %

0,5978

Aktívna časť pracovnej pohotovosti

rok 2019

100 %

2,9890

 Ing. Eva Gašpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer,


26.10.2018 Zavrieť článok Metodické pracovisko OZ KOVO Prešov

:

 
Petičný hárok na stiahnutie 
Skôr do dôchodku.pdf


previous year  previous month január 2019 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Dnes je pondelok, 21.1.2019
Meniny má Vincent,
zajtra Zora

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.