ODBOROVÝ ZVÄZ KOVO
Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1
0421-2-32441 174 info@ozkovo.sk

*** ZAMESTNANCI U.S.STEEL KOŠICE CHYSTAJÚ  V PIATOK, 17. MÁJA, VEREJNÉ PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE ***   ***OZ KOVO: PRÍPLATKY SÚ SKVELÝ PROSTRIEDOK, AKO PRACUJÚCIM ZVÝŠIŤ MZDY*** ***V U.S.STEEL KOŠICE OD 1. MÁJA PRACUJE V SKRÁTENOM PRACOVNOM REŽIME ***   *** V U.S.STEEL KOŠICE STÁLE ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ - BOL IM PRIDELENÝ SPROSTREDKOVATEĽ  ***   
Vyhľadať: 
AKTUALITY

NÁVŠTEVY 
Celkovo: 800211
Dnes: 660
Užívateľov online: 7
PRIHLÁSENIE 
Prihlasovacie meno:
Heslo:
ŠTÚROVO 
KRPÁČOVO 
             Víkend na chate
JE PREZLIEKANIE SA DO PRACOVNÉHO ODEVU SÚČASŤOU PRACOVNÉHO ČASU? 

V praxi sa čoraz častejšie stretávame s otázkou, či je prezliekanie sa do pracovného odevu pred pracovnou zmenou, resp. po pracovnej zmene, súčasťou pracovného času, poprípade, či má byť čas, strávený prezliekaním sa, posudzovaný ako práca nadčas.

Podľa § 85 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) „Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.“ Základné povinnosti každého zamestnanca sú stanovené v § 81 Zákonníka práce. Podľa § 81 písm. b) je jednou z povinností zamestnanca byť na pracovisku na  začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času. Z predmetnej povinnosti zamestnanca je možné vyvodiť oprávnenie zamestnávateľa - a to vyžadovať od zamestnanca, aby sa na prácu pripravil tak, aby na začiatku pracovného času mohol už začať pracovať, t. z., aby bol zamestnanec prezlečený, mal pripravené pracovné pomôcky a pod. Z uvedeného tak vyplýva, že čas, strávený prezliekaním sa do (z) pracovného odevu, sa nezapočítava do pracovného času.

Zákonník práce dáva zamestnávateľovi možnosť (§ 90 ods. 10 Zákonníka práce) - po dohode so zástupcami zamestnancov - určiť čas, potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času. Nad tento zákonný rámec tak môže zamestnávateľ urobiť aj vo vzťahu k času, ktorý je potrebný pred začatím práce, nielen po jej skončení. Ak by teda zamestnávateľ určil, po dohode so zástupcami zamestnancov, čas na osobnú očistu (vrátane prezliekania sa), potom by sa tento čas započítaval do pracovného času.

Ak však zamestnávateľ nedohodne so zástupcami zamestnancov čas na osobnú očistu, potom čas, strávený prezliekaním sa do (z) pracovného odevu nie je považovaný za pracovný čas a naviac ani za prácu nadčas. Práca nadčas je podľa § 97 ods. 1 Zákonníka práce práca vykonávaná zamestnancom buď na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Pre nariadenie nadčasovej práce platí zákonná podmienka spočívajúca v prechodnej a nie stálej potrebe na strane zamestnávateľa a táto potreba musí mať súčasne charakter naliehavosti. Zákonník práce neoprávňuje zamestnávateľa nariaďovať výkon nadčasovej práce pri prácach, potreba ktorých je stála a nie prechodná alebo pri prácach, potreba ktorých nie je naliehavá. Z uvedeného tak jednoznačne vyplýva, že čas strávený prezliekaním sa do (z) pracovného odevu nemôže byť kvalifikovaný ako práca nadčas, keďže nespĺňa zákonom stanovené podmienky.

Povinnosť prezliekania sa do pracovného odevu, resp. prezliekania sa do civilného oblečenia je úkonom, ktorý je potrebný uskutočniť pred výkonom práce a po jeho skončení. Zákonník práce ho pomenúva podľa § 220 ods. 2 ako úkon v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh. Zákonodarca zaradil ustanovenie o plnení pracovných úloh a priamej súvislosti s ním do ôsmej časti Zákonníka práce s názvom Náhrada škody a nie do časti Pracovný čas a doba odpočinku, kde je komplexne upravený pracovný čas, z čoho jednoznačne odvodzujeme, že úkony, ktoré vznikajú pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, majú význam v súvislosti s náhradou škody v zodpovednostných vzťahoch.

Z vyššie uvedeného nepochybne vyplýva, že samotné prezliekanie sa do (z) pracovného odevu nie je výkonom práce a teda nespadá do pracovného času, resp. nie je možné takto strávený čas považovať za prácu nadčas.

 


21.02.2019 Zavrieť článok Metodické pracovisko OZ KOVO Bratislava

:

 previous year  previous month máj 2019 next month  next year  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Dnes je pondelok, 20.5.2019
Meniny má Bernard,
zajtra Zina

TIEŽ NÁS NÁJDETE NA 
 
 
     
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.